Ετικέτες

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011

Ασκήσεις στο Microsoft Word

Amplify’d from mkessoglou.pbworks.com
Ασκήσεις στο Microsoft Word1-IDEKE-OLES-no folder.zip01-Ασκηση Μορφοπίηση-ΑΡΧΙΚΟ.doc

01-Ασκηση Μορφοπίηση-ΤΕΛΙΚΟ.docΜάθημα 03 - Μάθημα 3.doc

Μάθημα 03 - Κείμενο 1 - Μάθημα 3.txt

Μάθημα 03 - Δραστηριότητα 1 - Μορφοποίηση κειμένου.doc

Μάθημα 03 - Αλληλογραφία.doc

Μάθημα 04 - Μάθημα 4.doc

Μάθημα 04 - Δραστηριότητα 1 - Δια βίου εκπαίδευση.doc

Μάθημα 04 - Δραστηριότητα 2 - Παράγωγες λέξεις.doc

Μάθημα 04 - Δραστηριότητα 3 - Δια βίου εκπαίδευση 2.doc

Μάθημα 05 - Μάθημα 5.doc

Μάθημα 05 - Δραστηριότητα 1 - Ορθογραφικός έλεγχος.doc

Μάθημα 05 - Δραστηριότητα 2 - Μορφοποίηση κειμένου.docΜάθημα 06 - Μάθημα 6.doc

Μάθημα 06 - Δραστηριότητα 1 - ΣΥΝΤΑΓΗ.doc

Μάθημα 06 - Δραστηριότητα 2 - ΑΓΓΕΛΙΑ.doc

Μάθημα 06 - Δραστηριότητα 3 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc

Μάθημα 06 - Δραστηριότητα 4 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.docΜάθημα 07 - Μάθημα 7.doc

Μάθημα 07 - Δραστηριότητα 1 - Φάκελοι.doc

Μάθημα 07 - Δραστηριότητα 2 - Πίνακες Ι.doc

Μάθημα 07 - Δραστηριότητα 3 - Πίνακες ΙI.doc

Μάθημα 07 - Δραστηριότητα 4 - Πίνακες ΙΙI.doc

Read more at mkessoglou.pbworks.com